suuostyti

suuostyti
suúostyti tr. Rtr, Š; Amb, LL328 1. K, NdŽ, 1, , Blv, Brs uostant sutraukti (ppr. kvapą), suvartoti: Vaikai, nesmirdėkite! Tą suúostysma, kitą pramosma J. Ant krūtinės padėk [vaistažoles], ka kvapą suúostytum – ir užmigsi Upn. Duok paúostyti tų parfumų: nesuúostysu, nebijok Krš. Bet Rozalijos „liga“ šį kartą nepasidavė, nors „ligonė“ visus pasiūlytus vaistus dorai prarijo ir suuostė . | Siūliukas plonas, deltai suúostė kur [žaisdamas katinas] Žl. | refl. tr. NdŽ, , Jrb.prk. apie mažą kiekį: Meisą tatai miestalėnai uostyte suuosto, ne tatai suėda Šts.Dr apie lengvai nugalimą. 2. K, NdŽ, sušniaukti: Paskui [Vainorus] išsiėmė iš užančio ragelį, išpylė ant nykščio piršto nago tabokos ir suuostė visą V.Krėv. 3. R, , N, , 1, Ėr uostant susekti, pajusti kvapą, užuosti: Aš labai kvapus suúostau, ma[n] smirda KzR. Tę ką anas suúostė LzŽ. Apsaugok Dieve, kokią čia smarvę suúosčiau! K.Donel. Ko lenda anas čia – suúosto duoną Btrm. Aš nieko nesuuostau, bo turiu slogą Žž. Elnis suuosto žmogų par 160 sieksnių Blv. Kada tu suuostei, kad tuose buteliuose ne acetonas? . | Arkliai dar nesuúosto škados (nejaučia, kur auga avižos) Aps.refl. uostant susieiti: Šuo su šunimi susiúostė J. Kvapas padeda šernams susiuostyti, o paklydus susirasti vienam kitą . 4. , Skdt, Ėr prk. sužinoti, susekti, pajusti: Anas visa suúosto, su juo neprapulsi Dbk. Kaip nont jie suúostė tuos vagius Jnš. Suúostysiu viską smulkiai, kaip tę buvo Jrb. Kaip jie te suúostė, negaliu pasakyt Krč. Suuosto, išknisa ir viešumon paleidžia tokius dalykus, kurių tu nė nesapnavai J.Paukš. Slėpkis, kur nori, vis tiek tave suuostys . | refl. tr.: Aš apie jį viską susiúosčiau Dkš. 5. refl. Š, LL328, , NdŽ, Žr, Jnš, Snt, Graž, Šmk, Ūd, Ėr, Mžš, Antš, Trgn, Ds prk. susipažinti, susitarti, susižinoti: Jauni žmonės greičiau susiúosto kap seniai Ad. Susipažino, susiúostė vienas su kitu be tėvų žinios ir apsiženijo Skrb. Smala te ir bežino, kur anys abu susúostė Užp. Da mudu pačiudu nebuvov susiúosčiusiu, o piršlys jau kalba su uošviu Prk. Toks su tokiu susiúosto – nieko nepadarysi Krš. \ uostyti; apuostyti; atsiuostyti; įuostyti; išuostyti; nuuostyti; pauostyti; prauostyti; priuostyti; suuostyti; užuostyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • suuostyti — suúostyti vksm. Šuõ suúostė žmogaũs pėdas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išuostyti — tr. K, Š, Rtr, NdŽ 1. KŽ, LL298 iš vidaus suuostyti: Jis iš dėžutės išuostė visą kokainą rš. 2. LTR(Kb) viską pauostyti: Išuostė visus vaistų buteliukus DŽ1. 3. žr. užuostyti 2: Reikia tabokos ižuostyt Btrm. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suuostymas — sm. (1) 1. R170, MŽ225, N → suuostyti 1. 2. refl. → suuostyti 5 (refl.): Pastipęs toks tokio suradimas, susiuostymas! Rdn. uostymas; apuostymas; pauostymas; suuostymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apuostyti — tr. KI216, Rtr, KŽ 1. N, K, J, L, LL116, Š, DŽ, NdŽ, Ds kiek pauostyti: Apuostė šunes – nusgandau DrskŽ. Anas su sa[vo] šnipiu apuosto visa LzŽ. Arklys tik apuostęs teėda Grž. Šyviukas bailiai apuostė kiekvieną kupstą P.Cvir. Vilkas apuostė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiuostyti — K, KŽ pakankamai uostyti: Neatsižiūriu, kaip žiedeliais neatsiuostau P.Cvir. uostyti; apuostyti; atsiuostyti; įuostyti; išuostyti; nuuostyti; pauostyti; prauostyti; priuostyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuuostyti — tr. NdŽ, KŽ pauostyti: Šuva nuuostė pakinklius, nuuostė, bet nekando Grž. uostyti; apuostyti; atsiuostyti; įuostyti; išuostyti; nuuostyti; pauostyti; prauostyti; priuostyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pauostyti — tr. Š, Rtr, KŽ; Sut, N, M, L, LL173 1. NdŽ, Lt, Antr, Sb, Jnš, KlvrŽ, Žeml truputį uostant įtraukti kieno kvapą, pakvėpinti: Pauostyk, ar tiks kvapas J. Šuva pirma pauosto, o tada ėma LzŽ. Šuo pauosto pauosto i prapulna LKT117(Žlp). Ta karvė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prauostyti — tr. šniaukiant praleisti, prašvaistyti: O seniai ir senės mėgo tabaką uostyti. Taip mėgo, kad prauostė viską ligi paskutinės kapeikėlės J.Balt. uostyti; apuostyti; atsiuostyti; įuostyti; išuostyti; nuuostyti; pauostyti; prauostyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priuostyti — 1. tr. NdŽ, DŽ1, KŽ pakankamai uostyti, pritraukti kvapo: Vaistų priuostei čia, nuo kvapo sugysi Pn. | refl. tr. NdŽ, KŽ, DŽ1, Vgr: Ėjau kaip prisiuostęs gailių, palaidai kabančiomis rankomis M.Katil. ^ Šiandien visi kaip gailių prisiuostę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suuonioti — ×suuonioti tr. prk. sužinoti, suuostyti: Daryk teip, kad ir pats velnias nesuuoniot Klt. uonioti; apuonioti; išuonioti; pauonioti; prisiuonioti; suuonioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”